Pharmocology drugs

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
63541
0
120
block

what blocks Na+ channels?

Wypełnij puste pola  

(0/0)

63543
0
120
none
63544
0
120
none
63545
0
120
none
63547
0
120
none
63549
0
120
none