Pharmacology

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
485278
0
20
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

List the 4 factors which affect drug absorption/ ability to cross lipid membrane?

1. MW/Size 2. Solubility 3. Polarity/Charge 4. Transporters.

Czy to prawda?

485279
0
60
none
485285
0
38
none