PG- Mod 5- Drug Delivery and Dosage Forms

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
554496
0
30
block

An “ultra” short-acting barbiturate (Sodium Thiopenthal) is used primarily as a/an:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
554752
0
30
none
555008
0
30
none
554497
0
30
none
554753
0
30
none
555009
0
30
none
554498
0
30
none
554754
0
30
none
555010
0
30
none
554499
0
30
none
554755
0
30
none
555011
0
30
none
554500
0
30
none
554756
0
30
none
555012
0
30
none