periodic table of elements

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
113960
0
120
block

1.What is the first element on the periodic table?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
113961
0
120
none
113971
0
120
none
113985
0
120
none
113988
0
120
none