Perio 1 Exam 2 From quizlet part 2

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
418945
0
120
block

T/F - The interleukin-2 genotype has been identified as a specific genetic marker that may put an individual at risk for periodontitis.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
418946
0
120
none
418947
0
120
none
418948
0
120
none
418949
0
120
none
418950
0
120
none
418951
0
120
none