Peribahasa

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
95895
0
20
block

Apakah nilai yang disampaikan menerusi peribahasa bagai aur dengan tebing?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
95896
0
30
none
95897
0
10
none