Percentage Yield

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
408787
0
120
block

If the theoretical yield of a reaction is 180 g of a product X, but the actual amount obtained is 89 g, what is the % yield?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)