PCI Fundamentals Exam 2015

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
36853
0
120
block

Which statement is true regarding PCI DSS Requirement 11.1?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
36854
0
120
none
36855
0
120
none
36856
0
120
none
36857
0
120
none