Cell Pathology (Ellie)

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
728064
0
180
block

A person with diagnosed Barrett's oesophagus needs what sort of follow up?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


728069
0
180
none
728367
0
180
none
728368
0
180
none
728373
0
180
none
728379
0
180
none
732478
0
180
none
732479
0
180
none
728384
0
180
none
728393
0
180
none
731722
0
180
none
731723
0
180
none
731725
0
180
none
728398
0
180
none
728399
0
180
none