Pata stara 6

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
480624
0
120
block

Intrahepatični ikterus je posledica:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
480625
0
120
none
480626
0
120
none
480627
0
120
none
480628
0
120
none
480629
0
120
none
480630
0
120
none
480631
0
120
none
480632
0
120
none
480633
0
120
none
480634
0
120
none
480635
0
120
none
480636
0
120
none
480637
0
120
none
480638
0
120
none