Pasychology bandura study

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
237541
0
120
block

The boys was more likely to Imitate

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
237542
0
120
none
237543
0
120
none