Past Continous Tense

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
39390
0
120
block

When a stranger came in, the dog ___________________________.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)