Order of Operations

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
8909
0
120
block

11+((13-2) x 6)

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
8910
0
120
none