Oral Facial Final Exam Review

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
244224
0
120
block

Buccinator muscle of facial expression is inervated by which cranial nerve?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
244225
0
120
none
244228
0
120
none
244229
0
120
none
244230
0
120
none
244231
0
120
none
244232
0
120
none
244233
0
120
none
244234
0
120
none
244236
0
120
none
244238
0
120
none
244239
0
120
none
244240
0
120
none
244242
0
120
none
244243
0
120
none