оегшпшпгшп

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
617268
0
block

Яке число буде отримано в результаті виконання даної команди?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi