Nutrition: copper

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
308939
0
120
block

Is copper deficiency more common in ruminants or non-ruminants?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


308940
0
120
none
308941
0
120
none
308942
0
120
none
308943
0
120
none
308944
0
120
none
308945
0
120
none
308946
0
120
none
308947
0
120
none
308948
0
120
none
308949
0
120
none
308950
0
120
none
308951
0
120
none
308952
0
120
none
308953
0
120
none