Numbers with Pinyin 0-40 (2B p2-4)

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
485053
0
120
block

Match the following pairs:

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

十一

十三

十七

十九

二十五

二十八

三十二

三十五

三十七

三十八

四十

Kliknij i przeciągnij

shí-sān

shí-qī

shí-jiu

sì shí

shí-yī

sān shí bā

èr shí wu

sān shí wu

sān shí qī

sān shí èr

èr shí bā