New Words p62 p74 Sep20

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Kliknij i przeciągnij

comb one's hair

can

put on; wear

shoes

purple

pink

no

brush one's teeth

black

clothes

orange

white