Neuroscience and Behaviour Part 2

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
16545
0
120
block

Match the cranial nerve to its name

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

CN1

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

CN8

CN9

CN10

CN11

CN12

Kliknij i przeciągnij

Oculomotor

Abducens

Vagus

Hypoglossal

Facial

Olfactory

Trochlear

Glossopharyngeal

Accessory

Optic

Trigeminal

Vestibulocochlear


16546
0
120
none
16547
0
120
none
16548
0
120
none
16549
0
120
none
16550
0
120
none
16551
0
120
none
16552
0
120
none
16553
0
120
none
16554
0
120
none
16555
0
120
none
16556
0
120
none
16557
0
120
none
16558
0
120
none
16559
0
120
none