Network + : TCP/IP Addressing

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
82368
0
120
block

Bob is having trouble pinging addresses by their FQDN, but he can seem to ping them by their IP address. What should you do to help Bob?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)