Native of American

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
601196
0
30
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

what is a hogan? a.people who fish. b.a dome shape home made of bent slapping and birch bark. c. a dome shape home made of mud and sticks

c. a dome shape home made of mud an sticks.

Czy to prawda?

601197
0
30
none