Motors & Generators

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
172199
0
180
block

A shunt type DC generator has __________ output voltage.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)














172200
0
180
none
172201
0
180
none
172202
0
180
none
172203
0
180
none
172204
0
180
none
172205
0
180
none
172206
0
180
none
172207
0
180
none
172208
0
180
none
172209
0
180
none
172210
0
180
none
172211
0
180
none
172212
0
180
none
172213
0
180
none