Metallic bonds

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
218449
0
120
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

What do metallic bonds have?

The free electrons that produce all the properties of metals

Czy to prawda?

218453
0
120
none
218455
0
120
none
218458
0
120
none