Medicine

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
321933
0
15
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

William Harvey

Proved that blood flows around the body and is carried away from the by the arteries and to the heat by the veinsCzy to prawda?