MB LN20

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
134480
0
120
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

What is fueling reactions?

fueling reactions are the reactions that convert energy from an organism's energy source into ATP

Czy to prawda?