Maths Chapter 1 Functions (MCQ)

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
14262
0
120
block

f: R→R and g: R→R are defined by f(x) = 3 -2x and g(x)=3x/(x-2) , x ≠2. If (g,f)^(-1) (k)=-1, then k =

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)