MATHEMATICS QUIZ

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0 [{"id":425129,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-06 11:05:19","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"5 \u00d7 1 = .......","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425467,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-07 08:48:12","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"13 \u00d7 13 = ......","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":25,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425132,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-06 11:09:24","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"5 \u00d7 3 = .......","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425136,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-06 11:12:32","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"45 \u00d7 3 = .......","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425138,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-06 11:16:30","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"11 \u00d7 11 = .......","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425471,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-07 09:01:46","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"0 \u00d7 5 =.......","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":28,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425137,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-06 11:14:44","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"57 \u00d7 9 = ......","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425091,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-06 10:08:13","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"1 + 1 = ......","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":29,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425133,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-06 11:10:47","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"13 \u00d7 7 = .......","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425127,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-06 11:02:12","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"5 - 0 = .......","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425126,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-06 11:02:07","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"5 - 0 = .......","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425131,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-06 11:07:13","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"0 \u00d7 2 = .......","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425469,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-07 08:59:19","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"50 \u00d7 10 = ........","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":27,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425468,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-07 08:50:47","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"23 \u00d7 3 = .....","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":26,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":425128,"quiz_id":"21564","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-06 11:03:56","updated_at":"2018-04-09 10:04:55","questionName":"25 - 15 = .......","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
425129
0
60
block

5 × 1 = .......

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
425467
0
60
none
425132
0
60
none
425136
0
60
none
425138
0
60
none
425471
0
60
none
425137
0
60
none
425091
0
30
none
425133
0
60
none
425127
0
60
none
425126
0
60
none
425131
0
60
none
425469
0
60
none
425468
0
60
none
425128
0
60
none