Makroöonomie

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
363779
0
120
block

Das BNE entspricht dem Volkseinkommen, sofern

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
363772
0
60
none