Macbeth

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
593822
0
60
block

The witches tell Banquo that he will be king, but he will not father kings.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
593823
0
60
none
593824
0
60
none
593825
0
60
none
593826
0
60
none
593827
0
60
none