Linea base del alcance

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0 [{"id":469147,"quiz_id":"24008","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-20 16:40:52","updated_at":"2018-05-20 16:41:20","questionName":"que es la linea base del alcance","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null}]
469147
0
60
block

que es la linea base del alcance

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)