Lecture 1 - Neuroanatomy

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
420054
0
120
block

what is the name for reception of neurotransmitters on the post-synaptic neurone?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


420055
0
120
none
420056
0
120
none
420057
0
120
none
420058
0
120
none