Koncepcje zarzadzania

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
164213
0
30
block

Wykresy Ganta powstały w ramach szkoły?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


164214
0
30
none
164218
0
30
none
164219
0
30
none
164220
0
30
none
164221
0
30
none
164222
0
30
none
164223
0
30
none
164224
0
30
none