ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
31060
0
60
block

ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ;

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)