Ions and formulas

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
217712
0
120
block

Which groups are most likely to form ions?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


217714
0
120
none
217716
0
120
none
217717
0
120
none