Inuit dates

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
432979
0
300
block

What year did Erik the red colonize

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


432980
0
300
none
432981
0
300
none
432982
0
300
none
432983
0
300
none
432984
0
300
none
432985
0
300
none
432986
0
300
none