Inca Empire

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
267997
0
15
block

The last king of the Inca empire was killed ______ 29 August 1533

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


267999
0
15
none