IBH B2 Molecular Biology

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
426864
0
120
block

Metabolism definitions

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

Metabolism

Anabolism

Catabolism

Kliknij i przeciągnij

Synthesis of complex molecules from simple monomers

All enzyme-catalyzed reactions occurring in a cell

Breakdown of complex molecules into its simple monomers


426869
0
120
none
426896
0
120
none
426897
0
120
none
426899
0
120
none
426903
0
120
none
426904
0
120
none
426906
0
120
none
426907
0
120
none
426908
0
120
none
426910
0
120
none
426911
0
120
none