Simple past versus past perfect

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
94165
0
300
block

She _____________ as a nurse for 10 years.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
94166
0
300
none
94167
0
300
none
94168
0
300
none
94169
0
300
none
94160
0
300
none
94161
0
300
none
94162
0
300
none
94163
0
300
none
94164
0
300
none