Hoover's War on Crime

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
62831
0
120
block

When was Hoover appointed as director of the Bureau?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


62832
0
120
none
62834
0
120
none
62836
0
120
none
62837
0
120
none
62838
0
120
none
62839
0
120
none
62840
0
120
none