history test

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
30006
0
45
block

what year did the kaiser abdicate?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)










30008
0
120
none
30009
0
120
none
30012
0
120
none
30013
0
120
none
30017
0
120
none
30020
0
120
none
30021
0
120
none
30023
0
120
none
30027
0
120
none