History Factual Test

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
2662
0
180
block

When did the civil war start?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
2663
0
180
none
2664
0
180
none
2665
0
180
none
2666
0
180
none
2667
0
180
none
2668
0
180
none
2669
0
180
none
2670
0
180
none
2671
0
180
none