hfst 1 (414)

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
121858
0
120
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

Czy to prawda?

121859
0
120
none