Heart

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
1180858
0
60
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

The right side chambers of heart as

De oxygenated BloodCzy to prawda?

1180859
0
60
none