Hardware Questions #1

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
574857
0
300
block

From what location are the 1st computer instructions available on boot up?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)