Haber indicative

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
518893
0
10
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

I have

yo he

Czy to prawda?