Green-PACOP-M2 - Biochemistry part 1

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
534117
0
30
block

The inhibition in a noncompetetive reaction

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


534118
0
30
none
534119
0
30
none
534120
0
30
none
534121
0
30
none
534122
0
30
none
534123
0
30
none
534124
0
30
none
534125
0
30
none
534126
0
30
none
534127
0
30
none
534128
0
30
none
534129
0
30
none
534130
0
30
none
534131
0
30
none