Greek vs Roman

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0 [{"id":40484,"quiz_id":"3542","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-03-08 18:08:54","updated_at":"2016-03-08 18:17:33","questionName":"Ares was known as ___ to the Romans?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":40485,"quiz_id":"3542","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-03-08 18:19:32","updated_at":"2016-03-08 18:19:32","questionName":"Known to the Romans as Pluto _________ is what he is known as to the Greeks.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
40484
0
60
block

Ares was known as ___ to the Romans?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
40485
0
120
none