Greek stuff /41

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
820480
0
60
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

Peloponnesian War

431-404BC. Spartan victory over Athens. Recorded by Thucydides 460-400Bc

Czy to prawda?

1300571
0
60
none
743527
0
60
none
743528
0
60
none
530308
0
60
none
530309
0
60
none
895877
0
60
none
530310
0
60
none
530311
0
60
none
530312
0
60
none
530313
0
60
none
530314
0
60
none
530315
0
60
none
530316
0
60
none
530317
0
60
none