Grammar Quiz

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
31403
0
480
block

Match the correct parts of speech for this sentence. Billy gave John two baseball tickets yesterday.

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

Verb

Subject

Direct Object

Indirect Object

Adverb

Adjective

Kliknij i przeciągnij

Tickets

Yesterday

Billy

Baseball

Gave

John


31404
0
300
none
31405
0
540
none
31406
0
600
none
31407
0
600
none
31408
0
600
none