Grammar Competition

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
13491
0
45
block

Ali isn't here. He ............ to his friend's house

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
13493
0
45
none
13494
0
45
none
13495
0
30
none
13496
0
30
none
13497
0
30
none